Jordbrekkveien

Sidevei til Jarlsbergveien som fra Vestbygda skole fører forbi Jordbrekk gård tilbake til Jarlsbergveien, fikk sitt navn i 1979.

Cookies | Personvern

bn