Jordmødre

Drammen fikk sine første kommunalt ansatte jordmødre i 1812, en for Bragernes med Åssiden og en for Strømsø med Tangen. Ved siden av disse var det flere privatpraktiserende.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet