Jørgensen, Anders

Farver, utdannet i Holland. Oppførte i 1754 et farveri og liminiastrykkeri på Strømsø. Trykkeriet, som var det eneste i sitt slag i det sønnenfjelske Norge, ble i 1768 fortsatt av sønnene Jørgen og Friedrich Andersen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet