Jørgensen, Jens (1824 – 1908)

Skipsbygger, kom i 1847 til Joh. Fr. Thornes verft på Holmen som driftsleder. Sammen med sin svigerfar, skipsreder Sven Knudsen, kjøpte han i 1855 Holmen verft som han drev frem til et av de mest kjente verft i Norge, med bygging av mange kjente fartøyer, bl.a. noen av Norges sterkeste selfangstskuter. Verftet måtte innstille ca. 1880 og Jørgensen drev etter denne tid skipsbyggervirksomhet i mindre målestokk på Holmen, dels på Tangen. Medstifter av Drammens Arbeiderforening 1868, satt tre perioder i bystyret.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet