Jørgensen, Oluf Chr. (1830 – 1901)

En av Drammen Haandverkerforenings 6 stiftere 1864. Født på Bragernes, tok borgerskap som juvelér i 1851, senere ansatt som stadsveier og virket som sådan til sin død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet