Jubileumsfontenen

Under byjubileet i 1961 ble en fontene midlertidig satt opp i Drammenselven nær bybroen. Etter å ha vært lagret i 18 år ble fontenen i 1979 igjen satt i drift, men etter at den på 1980-tallet etter hvert tiltrakk seg mye elvesøppel og var lite presentabel, ble den foreslått fjernet. Bjørg Astrid Johansen, fra 1953 ansatt i Drammen kommune (hvor hun i 2004 fortsatt arbeider) og medlem av Drammen bystyre og formannskap (1976-92), kjempet i teknisk hovedutvalg for å bevilge midler til en ombygging til den skipsfasong fontenen i dag har, og fikk flertallet med seg. På folkemunne kalles fontenen derfor også «Bjørgs fontene»

Cookies | Personvern

bn