Juel, Anders Hansen (1719 – 1774)

Gårdbruker, stamfar for den norske gren av familien Juel. Kom før 1745 til Norge fra Danmark og bosatte seg hos sin onkel Rasmus Juel på Eik, overtok senere Nordre Solum gård og deretter Eik ved farbrorens død i 1762. Skal ha vært en overordentlig stor og sterk mann som kunne løfte en hest. Da han hadde kjøpt en stor jernovn til stuen på Eik, som tre mann ikke klarte å få inn, tok han ovnen og bar den inn alene. Gikk under navnet «Eikjuten».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet