Juel, Anders Reiersen (8.5.1787 – 27.7.1852)

Lensmann i Skoger i 40 år, fra 25.7.1812 til sin død. En fremtredende mann i bygda, gårdbruker på Eik gård fra 1802. Fra 1817 og i en lang årrekke forlikskommissær i Skoger, mottok 1819 Borgerdådsmedaljen i sølv. Eide flere skipsparter, kjøpte i 1829 skipet «Elisabeth».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet