Juel, Gunder Reiersen (31.8.1794 – 17.5.1832)

Gårdbruker og brobygger, s. av Reier J., f. på Eik i Skoger, fra 1821 gårdbruker på Foss i Sande. Bygget i yngre år to solide, hvelvede stenbroen over Sandeelven ved Foss og Vaterlands bro over Akerselven i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet