Juels legater, Iver Albert

1) Iver Albert Juels legat ble dannet ved nedleggelsen av det barnehjem Skoger og Drammen kommuner sammen hadde på Lolland, som var gitt som gave av I. A. Juel. Ved eiendommens salg tilfalt det Skoger kommune kr 19.082, som ble øket til kr 20.000. Rentene av dette beløp ble utdelt i porsjoner fra kr 20 til kr 100 til enker innen alle tre sogn. 2) Iver Albert Juels og hustrus legat til videregående utdannelse ble i 1918 opprettet av parets yngste sønn, brukseier Einar Juel. Legatet var på kr 124.000.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet