Juno, D/S

Navn på to båter, som begge gikk i trafikk på Drammensfjorden. Den første, kalt «Drammens-Juno», ble bygget i 1867 og i 1872 satt i rute mellom Drammen og Holmestrand av kjøpmann S. Tram og skipsreder T. Ihlen. Sistnevnte dannet i 1886 Dampskibsselskapet Juno, og båten fortsatte sine turer til den ble tatt ut av ruten i 1907 og gikk senere i opplag. – I 1887 bygget selskapet en ny «Juno» til ruten Holmestrand – Kristiania, kalt «Kristiania-Juno». Båten tok 154 passasjerer samt last. Den hadde fra 1907 daglig avgang hver vei, med anløp på Rødtangen, Holmsbo, Svelvik, Nordby og «Skauger» og gikk i sommerhalvåret særlig med drammensere på badetur til Holmsbo. Juno fikk dieselmaskin i 1938 og ble solgt og tatt ut av ruten etter den annen verdenskrig. I 1962 sank den i opplag ved Holtnesstøa i Holmsbo. Den ble hevet i 2001 av entusiaster som håpet å kunne sette den istand igjen, hvilket imidlertid ikke viste seg mulig.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet