Justitsborg (Galås)

Lite bruk av Ekholt på Konnerud (bnr. 21, Stubberudveien 16), har sitt navn etter den tid da Jarlsbergverket hadde sin egen «justissersjant» (politibetjent) som hadde sin bolig her. Eiendommen ligger like ved kirken og ble senere kirketjenerbolig. I Skogerboken fortelles om klokker Hans Allum (s.d.) at «når presten gikk på stolen i Konnerud kirke, så gikk Allum ned på Justitsborg, hvor der var bevertning, og tok sig nogen drammer og politiserte med folk, til han regnet sig til at presten snart gikk av stolen». Bruket lå mellom Konnerud kirke og Stubberudveien.

Cookies | Personvern

bn