Jutultønna

To kilder i Bragernesåsen, den eldre og den yngre J. Den eldre hadde sitt navn etter en stor sten i uren vest for Risåsen som ble kalt Jutulhatten, men også Napoleonhatten. Den yngre ble i 1896 oppdaget av Anders Dahlen ved Knutepunktet på Kanonveien. Han ga den navnet Jennys kilde etter Hans Hansens hustru. Etter at dette navnet var gått i glemmeboken, ga David Borgen kilden dens nye navn Jutultønna, som den fortsatt bærer. Også omtalt som «Juletønna», en meningsløs forvanskning av kildens navn.

Cookies | Personvern

bn