Kampenhaug

Underbruk av Store Haneval, som trolig lå i nærheten av Gata i sydvestre del av innmarken. Fra 1740-tallet til 1770 het brukeren Amund Larssen og ca. 1800 var bruket bebodd av Halvor Kristensen, deretter gikk det inn i hovedbølet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet