Kampenhaug

Underbruk av Store Haneval, som trolig lå i nærheten av Gata i sydvestre del av innmarken. Fra 1740-tallet til 1770 het brukeren Amund Larssen og ca. 1800 var bruket bebodd av Halvor Kristensen, deretter gikk det inn i hovedbølet.

Cookies | Personvern

bn