Kanonveien

Vei i Bragernesåsen som fra Øvre og Nedre Skanse via Årkvislaveien førte til Tormodsrud i Lier og Vivelstaddalen. Påbegynt i 1902, ferdig bygget 1904. Veien var ment for transport av ammunisjon og andre forsyninger til de to batterier dersom Drammen skulle bli beskutt av svenskene. Veien var beregnet for fremføring av lette artilleristyrker og hestetrukne kanoner, derav navnet. Bak K. mellom skansene lå den militære telefonsentral og hesteoppstillingsplass. De 12 kanonene ble imidlertid kjørt frem via Kloptjern, og Kanonveien ble brukt til sitt formål bare en gang, da kanonene ble kjørt ned etter at stillingene var demontert. Kanonveien bar tidligere navnet «Den øverste Parkvei» (se også: Nedre Skanse, Øvre Skanse).

Cookies | Personvern

bn