Karlsen, Henry Johan Juell (30.10.1898 – 20.2.1966)

Redaktør, f. i Bodø, fra 1924 journalist i Fremtiden, redaksjonssekretær 1932, redaktør 1934-40 og 1945-46, fra 1946 redaksjonssjef i NTB. Medlem av bystyret 1927-46, av formannskapet 1930-46. Formann i Lysverksdireksjonen og sykehusstyret 1935, nestformann i Norsk Presseforbund 1938-40 og 1945-46. Utga «Drammens distrikts stasjonspersonales forening gjennom 50 år» (1945), «Drammen Bryggearbeiderforbunds 50 års beretning» (1947), «På jakt før kontortid» (1947) og «Vraa-boka».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet