Kaspara Larsens vei

Smal sidevei på Åssiden nær elven syd for Buskerudveien fra Ottilie Bies vei og østover, like ved grensen mot Nedre Eiker. Fikk sitt navn i 1982 etter kommunepolitikeren og kvinnesakskvinnen L. L., som var medlem av Drammen bystyre, formannskap og trygdestyre og formann i fattigkommisjonen. Navnet var imidlertid allerede i 1966 gitt en regulert, men ikke opparbeidet vei på Åssiden. Reguleringen og navnet ble opphevet i 1979 i forbindelse med planene for de nye avishusene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet