Kaspara Larsens vei

Smal sidevei på Åssiden nær elven syd for Buskerudveien fra Ottilie Bies vei og østover, like ved grensen mot Nedre Eiker. Fikk sitt navn i 1982 etter kommunepolitikeren og kvinnesakskvinnen L. L., som var medlem av Drammen bystyre, formannskap og trygdestyre og formann i fattigkommisjonen. Navnet var imidlertid allerede i 1966 gitt en regulert, men ikke opparbeidet vei på Åssiden. Reguleringen og navnet ble opphevet i 1979 i forbindelse med planene for de nye avishusene.

Cookies | Personvern

bn