Keyser, Jens Jacob (Krum) (1780 – 1847)

Professor og gårdbruker, f. i Drammen, s. av kjøpmann og gårdbruker på Nøsted i Skoger Jacob Krum. K., som i 1814 antok sin farmors pikenavn som slektsnavn, var fra 1811 til 1824 eier av Nøsted. Fra 1811 til 1813 vikar for H. C. Ørsted ved Universitetet i København. Professor i fysikk ved Universitetet i Oslo fra 1814 til sin død, til 1837 også professor i kjemi.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet