Kiær, Anders Ferrand (1825 – 1898)

Trelasthandler, f. i Drammen, s. av Hans K. Begynte i farens trelastforretning, men etablerte seg i 1855 som trelasthandler i Fredrikstad, der han sammen med slektninger grunnla det store firma And. H. Kiær & Co. som i 1860 bl.a. bygget egen dampsag. Fra 1870 bosatt i Kristiania. Også virksom på andre områder, bl.a. var han i 1875 med på å grunnlegge Oslos første sporvei. Ridder av St. Olavs Orden 1890.

Cookies | Personvern

bn