Kiær, Frantz Casper (1835 – 1893)

Lege, f. i Drammen. Overlege ved Diakonissesykehuset 1868-91, utga verket «Norges Læger i det 19. aarhundrede» (1873).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet