Kiær, Georg Fredrik (Frits) Egidius (1861 – 1941)

Høyesterettsadvokat, f. i Drammen, s. av grosserer Oluf E. K. Sakfører i Oslo fra 1887, advokat 1891. Ordfører i Aker 1908-10, medlem av Diakonhjemmets styre fra 1897, medlem av Oslo Katedralskoles forstanderskap.

Cookies | Personvern

bn