Kiær, Hans Theodor (1827 – 1911)

Grosserer og næringsdrivende, f. i Drammen, s. av Hans K. Medeier av firmaet And. Kiær & Co., først i Drammen, senere i Fredrikstad. Eide og drev the Dahl Milk Co., en melkekondenseringsfabrikk i Drammen, senere i Holmestrand. Nedla et stort arbeide for Indremisjonen, Hedningemisjonen og Sjømannsmisjonen og deltok i opprettelsen og driften av flere bedehus. Forstander for Hans Kiærs og hustrus legat og andre legater. Ridder av St. Olavs Orden 1905.

Cookies | Personvern

bn