Kiær, Johan Aschehoug (1869 – 1931)

Paleontolog, f. i Drammen. Tok doktorgraden i München og ble 1909 professor ved Universitetet i Oslo, arbeidet med utforskningen av silurlagene i Oslofeltet, utga «Das Obersilur in Kristiania-Gebiete» (1906). I 1909 fant han den berømte lokalitet ved Rudstangen på Ringerike med urfisk og sjøskorpioner og arbeidet senere hovedsakelig med fossile vertebrater, beskrev også paleontologisk materiale fra norske polarekspedisjoner og fossiler fra Trondhjems- og Bergens-feltene. I 1920 ble han den første direktør ved Paleontologisk Museum på Tøyen. Medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania.

Cookies | Personvern

bn