Kiær, Oscar (1834 – 1918)

Gårdbruker på Store Solum fra 1870 til 1909, s. av Hans A. K. Studerte landbruk i Sverige og Skottland, drev fra 1871 til 1874 en folkehøyskole på gården sammen med bl.a. den senere biskop Christen Bruun, Kiær underviste selv i landbruksfag. «En sjelden nobel, hensynsfull og stillfarende mann med dype religiøse interesser fra ungdommen av, og har overalt, hvor hans ferd falt, etterlatt sig et lyst minne».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet