Kiær, Thorvald Axel Emil (1870 – 1941)

Forstmester, f. i Drammen, s. av grosserer Oluf Emil K. Skogforvalter i Hedmark 1903, oppr. den forstlige forsøksstasjon i Løten 1908 (nedlagt 1918), skoginspektør i det sønnenfjelske 1913, brenselsdirektør 1913, startet Norsk Skogkontor 1918. Utg. «Hvor skogene suser» (1930), «Store Skoger» (1932), «Skogverneloven» (1933). Medred. av Forstlig Tidsskrift 1902-05, red. i Skogeieren 1926-33. Formann i Norsk Forstmandsforening 1907-23, generalsekretær i Norsk Skogeierforbund 1922-30, en rekke andre verv. Mottok sølv- og gullmedaljer for forstlig forsøksvesen. Ridder av den svenske Nordstjerneorden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet