Kielland, Gustava (1800 – 1889)

Prestekone, f. i Kongsberg, bosatt i Drammen 1812-22. Stiftet i 1840 den første norske kvinneforening for misjonen. Skrev en rekke dikt (bl.a. «Liden Ekorn sat…»). I 1899 utkom hennes meget verdifulle «Erindringer», bl.a. fra hennes 10 år i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet