Kinnerud (søndre)

Bruk utskilt av Grinderud (bnr. 6/7) sydøst inne ved grensen mot Eiker. Navnet ble oppr. skrevet Tjarnarrud, dvs. rydningen ved tjernet, som i dette tilfellet er Steglevann. I 1795 kjøpte Peder von Cappelen bl.a. Eidsfos Værk og Kinnerud, hvor det store våningshuset ble bygget som direktørbolig for Nikkerudgruvene. Disse ble nedlagt rundt 1890, og Kinnerud ble i 1893 solgt til Olaf Markussen (1853-1927), som eide bruket til sin død da det ble overtatt av hans sønn, Martinius Kinnerud (1899-1984). Han testamenterte sin eiendom til Skoger historielag, men Drammen kommune benyttet sin forkjøpsrett og overtok eiendommen. Strømsgodset Idrettsforening har en hytte på området som er et meget populært utgangspunkt for turer innover i Konnerudmarka. Den eldste bygningen, Gamlestua, er fra 1750-tallet, mens restene av den gamle låven, som er revet, fortsatt kan sees. Etter Kinneruds død restaurerte kommunen bygningene og dyrket opp jordene, beitene og slåtteengene slik at gården igjen kom i full drift med dyr i stall og fjøs. En drifts- og verneplan er utarbeidet for eiendommen for å bevare gården som et verneverdig kulturlandskap.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet