Kiøsterud, Nicolai Andreas Bull (27.9.1856 – 11.3.1938)

Skipsreder og forretningsmann, f. i Drammen, s. av skipsreder Hans Henrich Kjøsterud. Medstifter av Bruusgaard Kiøsterud & Co. 1888 og av den store sammenslutningen av dampskipsrederier Bruusgaard Kiøsteruds Dampskibsaktieselskab 1909 (trådte ut 1932), av Den Norske Galoge- og Gummivarefabrik 1896, Krogstad Cellulosefabrik 1893, Sundsvall Cellulosefabrik AB 1897, A/S Norske Alliance m.fl. i hvilke samtlige bedrifter han var medlem av direksjonen. Medstifter av Norges Rederforbund 1909. Betegnes som en moderne finans- og forretningsmann, full av initiativtrang og energi, teft og vidsyn, og med et elskelig og hjelpsomt sinnelag. Fra 1892 residerte han på Hotvet gård med sin hustru Maggen, Harald Lyches datter. Opprettet flere legater og ga betydelige pengegaver til gode formål, var initiativtager til Blindern Studenterhjem og dens første bidragsyter (kr 50.000). Ridder av St. Olavs Orden 1911, ridder av Finlands Hvita Ros. Tysk konsul inntil den første verdenskrig.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet