Kiøsteruds gate

fikk i 1923 sitt navn etter kjøpmann Hans Henrich K. (s.d.) som i 1854 bygget Øren gård hvor han døde i 1867, samt hans sønner Erland og Abraham. Gaten var en tverrgate fra Landfalløya som krysset Rosenkrantzgaten og endte i Hotvetveien. Magistraten ga imidlertid uttrykk for at han syntes det kunne være «tvilsomt om det er riktig å benytte navn som Kiøsteruds gate i en by hvor der gjennem tiderne har været så mange Kiøsterud’er» (!) I 1985 fikk den del som ligger syd for Rosenkrantzgaten navnet Nedre Kiøsterudgate, mens den del som ligger nord for Rosenkrantzgaten fikk navnet Øvre Kiøsterudgate. Navnet er ortografisk uriktig idet de personer gatene er oppkalt etter selv skrev sine navn med «j», Kjøsterud – det var først de neste generasjoner som benyttet skrivemåten Kiøsterud med «i».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet