Kippen

Stedsnavn i Strømsåsen på toppen av Sommerveien fra Dunkedalen og Brattkleivmyra. Navnet har sin opprinnelse i at hestene gikk tre-fire vendinger opp de bratte veiene og «kippet» smålass med tømmer og ved før de ved Kippen lasset fulle lass som ble fraktet nedover forbi Blektjern til Strømsø og Gulskogen. Ved K. ligger et gammelt, verneverdig stengjerde som danner grensen for Austad skog. Det ble bygget av svenske krigsfanger i 1807-08.

Cookies | Personvern

bn