Kirkeåsen

Bruk utskilt av Østre Haneval, noe nærmere foten av åsene enn det hus som senere er oppført, omfatter også Kirkejordet av N. Haneval og Blåkilen av Holt. Anton Evensen (f. 1850), som var kirketjener i 60 år, drev plassen etter sin far, Even Andersen (som også var kirketjener), samt skomakerverksted. Han ble etterfulgt som kirketjener av sønnen Even, som drev plassen og arbeidet som snekker med eget verksted.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet