Kirkegaten

var oppr. navnet på den gaten som gikk på nordsiden av Kirkeplassen. Den fikk senere navnet Øvre Kirkegate og i 1866 Hospitalsgaten. Etter bybrannen ble gaten innlemmet i Kirkeplassen (fra 1898 Gamle Kirkeplass). – Dagens Kirkegaten løper fra Bragernes Torv opp til Bragernes kirke og ble anlagt over «Albums løkker» etter bybrannen. Den fikk sitt navn i 1869.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet