Kjæmperud, H. & K.

Kolonialforretning i Cappelens gate 66, grunnlagt 1939 av Helga og Kirsten Kjæmperud som overtok en igangværende forretning. Butikken førte kolonial-, mel og bakervarer, melk etc. Den ble nedlagt rundt 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet