Kjølstad, Sverre (1887 – 1957)

Fylkeslege i Buskerud og distriktslege i Drammen 1932-57, f. i Nes på Romerike. President i Den Norske Lægeforening 1936-38, medl. av landsstyret fra 1947. Skrev en rekke artikler i medisinsk fagpresse om struma og hygiene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet