Kjosaas, O.

Handelsgartneri, grunnlagt 1923 av gartner Ole Kjosaas. Bedriften forpaktet de første årene Kobbervik gartneri, men flyttet i 1932 virksomheten til et nyinnkjøpt areal på 15 dekar på Hedensrud (Solbergs gate 36). Rundt 1950 besto gartneriet av 5 veksthus og ca. 400 vekstbenkvinduer, hvorav ca. 100 med elektrisk oppvarmning. Gartneriet produserte vanlige pottekulturer, snittblomster og utplantningsplanter og på friland stauder, stenbedsplanter og sommerblomster med georginer som spesialitet. Varene ble omsatt fra gartneriet, engrossalg, Bragernes Torv og fra Strømsø Blomsterforretning (s.d.) som gartneriet overtok i 1926. Gartneriet, som beskjeftiget ca. 10 ansatte samt en del ekstrahjelp i den travleste sesongen, ble nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet