Kjøsterud, Erland Friderichsen (+ 1836)

Grunnlegger av familien Kjøsterud/Kiøsterud i Drammen hvor han tok borgerskap i 1800 og drev krambodhandel på Landfalløya til sin død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet