Kjøsterud, Hans Henrich (1800 – 1867)

Kjøpmann i Drammen, s. av Erland K., overtok i 1826 dennes krambodhandel på Landfalløya. Betegnes som en overordentlig virksom mann hvis interesser omfattet trelast og krambodhandel, vannsager og dampsag (Drammens første), såpesyderi og stearinlysfabrikk, valseverk og spikerverk, mølle og brenneri. Opptok i 1854 sine sønner Erland og Abraham i sine forretninger som ble sammensluttet under navnet H. Kjøsterud & Sønner, og begynte skipsfart med skonnerten «Julie» etterfulgt av briggen «Orienten», skipene «Olivier» og «Saga» og barkene «Magdalena», «Martin Luther», «Premier», «Prins Leopold», «Arizona» og «Prince Charlie». Rederiet ble oppløst i 1917. Gift med halvsøstrene Tabithe Sophie (1796-1853) og deretter Julie Simers (1825-1888) som han fikk hhv. 7 og 9 barn med. Bygget i 1854 Øren gård hvor han bodde med sin store familie til sin død. Opprettet et legat på 2.000 spd. til beste for Åssiden og Landfalløya.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet