Klausen, Olaf (1846 – 1913)

Adjunkt ved Latinskolen 1883, overlærer 1901-10, i mer enn 20 år medlem av sensurkomitéen ved examen artium. Kjent som en fremragende oppleser og foredragsholder med norske folkeeventyr som spesialitet. – I 1937 ble en regulert gate fra daværende Colletts gate langs jernbanen frem til teglverkstomten gitt navnet Overlærer Klausens gate. Den ble imidlertid aldri opparbeidet og ble slettet av kartet i 1978.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet