Kleggen (gnr. 103)

Matrikkelgård like ved Pukerud i Strømsgodset, som til 1794 hørte inn under Flugen og senere kom inn under Stormoen hvorfra den i 1836 ble utskilt som eget bruk. Navnet kan være oppstått som en misforstått parallell til Flugen, som sannsynligvis kommer av det gammelnorske flug, bratt fjellside, og har ikke noe med fluer å gjøre. Bruket ble i 1919 solgt til Jarlsberg Paper Mills for kr. 40.000. I 1980 ble navnet K. også satt på veien som fører opp til gården fra Øvre Eikervei. Det er 7 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet