Klein, Peter Møller (1736 – 1780)

Kjøpmann på Tangen og gårdbruker, kjøpte i 1779 Austad gård på auksjon for 4.505 riksdaler. Gift med Anna Catharine Lohrmann (1740-1801) som deretter satt med gården til 1793 da den ble overtatt av parets datter Kristine Marie (1766-1849) og svigersønn, Peder von Cappelen (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet