Kleven, Aug., Møbelsnekkeri

Håndverksverksted grunnlagt 1910 i Tordenskiolds gate 69 av snekkermester Aug. Kleven, flyttet 1937 til Tollbodgaten 78. Utførte alle slags bestillingsarbeider fra enkeltmøbler og hele møblementer samt finere innredningsarbeider. Ved jubileumsutstillingen i Drammen 1930 fikk bedriften gullmedalje for mahogny salongmøblement, samt Buskerud Landbruksselskaps ærespris for fremragende håndverk gjennom en årrekke. Ved Klevens død i desember 1947 overtok eldste sønn, snekkermester Haakon Kleven bedriften. Flyttet rundt 1975 til Øvre Storgate 18, nedlagt på 19 80-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet