Klevjerveien

ble i 1978 stadfestet som navn på veien som fører fra Skoger stasjon forbi Bjørnerudkroken og videre over kommunegrensen til Galleberg i Sande. Opprinnelse til navnet er muligens kleve, innelukket rum, eller et innlukke mellom bergsider og bratte bakker, en beskrivelse som kan passe på Klevjerlia syd for Grytelven. Etter omleggingen av E-18 på midten av 1990-tallet ble K. brutt rett vest for Skoger stasjon.

Cookies | Personvern

bn