Klingenberg, Johannes Benedictus (1817 – 1882)

Tollkasserer og teatermann, f. i Veøy i Romsdalen, tollkasserer i Drammen fra 1872, tidl. bl.a. brann- og vannverksdirektør i Kristiania hvor han i 1855 planla det nye vannverk og organiserte byens brannkorps. Medstifter av Polyteknisk forening hvis formann han senere var. Skrev skuespillet «Æren tabt og vunden» (1852) og heftene «Forestillinger angaaende et nyt Vandverk for Kristiania by» (1856) «Om et Vandverk for Skien» (1857). Tok i 1880 initiativet til å opprette en dramatisk forening i Drammen, som den 13. januar 1881 ga sin første forestilling i Drammens teater, nedlagt 1884. Som rådgiver for mange norske byer fikk K. avgjørende innflytelse på utviklingen av moderne vannverk i Norge. Ridder av St. Olavs Orden 1864 «for Fortjenester af Ingeniørvæsenet», ridder av den svenske Sverdordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet