Kloakkrammeplanen

for en renere fjord og elv ble påbegynt i 1987 og fullført i 1995. Planen hadde en ramme på nær kr 500 mill. Ved Solumstrand renseanlegg i Svelvikveien ble seks store kloakkbassenger tatt i bruk. Hensikten er at nær all Drammenskloakk skal renses før den slippes ut i fjorden. Mer enn 90% av byens befolkning er nå tilknyttet et fullverdig kloakkrenseanlegg (Solumstrand og Muusøya).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet