Knudsen, Christoffer (1843 – 1915)

Statsråd, f. i Drammen, s. av losseformann Knud Larsen. Etter virksomhet som kateket i Mandal, sekretær ved Det norske misjonsselskap og sogneprest til Nedre Eiker – samt et år som Nedre Eikers første ordfører 1885-86 – var K. res. kap. til Bragernes 1886-98 og deretter sogneprest til Tønsberg 1898-1905. Stortingsmann fra Drammen 1895-1900, fra Tønsberg 1900-03. I unionsoppløsningstiden var han Chr. Michelsens kirke­ og undervisningsminister 1905-06, men gikk av fordi avgjørelsen av den såkalte «professorsak»

Cookies | Personvern

bn