Knudsen, Gunnar(* 30.7.1907)

stred mot hans ortodokse grunnsetninger, var deretter sogneprest til Bragernes frem til 1913. Utga «Spredte Minder fra 1905» (1906). Gjennom flere år ordfører i Tønsberg. Kommandør av St. Olavs Orden 1907. Fiolinist og kapellmester, f. i Drammen, s. av jernbanefullm. Carl Johan K. Debuterte 1928, førstefiolinist i Filharmonisk Selskaps Orkester 1933-38, dirigent for Stavanger byorkester 1938-44, stiftet Griniorkesteret 1944. Konserter i Skandinavia, Berlin, Amsterdam, turneer i USA 1947-50. Førstefiolinist ved Den norske Opera 1959-77.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet