Knudsen, Julius Emil (1856 – 1945)

Bergverksdirektør, oppfinner og komponist, f. i Drammen, s. av skipskaptein og skipsreder Carl W. K. Utd. berg- og hytteingeniør, dir. ved Røros Kobberværk 1890-97, Sulitjelma Gruber 1897-1907 og Mitterberger Kupfer AG i Salzburg 1908-18. Oppfinner av kobbersmelteprosess og smelteprosess for messing og gamle metaller. Komponerte musikk for orgel og orkester, kantate til Røros Kobberværks 250-års jub. og Hamar bys 50-års jub. Ridder av St. Olavs Orden 1909, kommandør av den østerrikske Franz Joseph-orden m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet