Knut Auberts vei

Prosjektert vei på Søndre Fjell Platå, navnsatt 1985 etter at forslag på Lingeveien og Kompani Linges vei var forkastet. Fikk sitt navn etter Knut Dorenfeldt Aubert (1920-1945) som arbeidet på sin fars gård, Mellom-Fjell, studerte filologi, kom med i Milorg og ble drept under kampene ved Haglebu våren 1945. Navnet Knut Auberts vei var forøvrig blitt foreslått av Gatenavnkomitéen så tidlig som i 1961, men da på en vei i Fjellsbyen. Etter at veien var opparbeidet, ombestemte bystyret seg i 2003 og ga denne og flere andre (i alt fire) veier i området navnet Milorgveien, noe som skapte stor forvirring blant besøkende som har problemer med å finne frem.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet