Knutsen, Knut Hermod (1900 – 1967)

Kunstmaler, f. i Drammen. Elev av Chr. Krohg og Halfdan Strøm ved Statens kunstakademi, studerte i Frankrike og Tyskland. Skjenket ved testamentarisk gave sin eiendom «Oscars-Borg» ved Holmsbo, bestående av to hytter, atelier og verksted, samt 76 malerier, til Drammen kommune. Eiendommen skulle først og fremst tjene som feriehjem for kunstnere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet