Knutzen, Samuel Stub (1815– 1891)

Rektor ved Drammens Latinskole 1863-76, sto som rektor ved Stavanger Katedralskole modell for rektorskikkelsen i Alexander Kiellands roman «Gift». Ridder av St. Olavs Orden 1873.

Cookies | Personvern

bn