Knutzen, Samuel Stub (1815– 1891)

Rektor ved Drammens Latinskole 1863-76, sto som rektor ved Stavanger Katedralskole modell for rektorskikkelsen i Alexander Kiellands roman «Gift». Ridder av St. Olavs Orden 1873.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet